Finanse i bankowość

Branża finansowa i obszar bankowości to sektory rynku wykazujące ciągłe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, legitymujących się wykształceniem ekonomicznym. Zarobki w tym sektorze stoją na wysokim poziomie, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, a obiecujące perspektywy rozwoju zawodowego, dostępnych szkoleń i przejrzyste ścieżki awansu zachęcają potencjalnych pracowników do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Mnogość stanowisk, począwszy od specjalistów, analityków i doradców, a także stanowisk, należących do obszaru kadry zarządzającej daje duże możliwości wyboru wedle indywidualnych potrzeb i posiadanych kwalifikacji.

Przykładowym stanowiskiem, należącym do branży finansów i bankowości może być specjalista do spraw obsługi kart lub obsługi rachunków bankowych. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prowadzenie operacji związanych z bieżącą obsługą tychże, kontrolowanie poprawności księgowanych operacji, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, wprowadzanie danych do systemu komputerowego banku, czy analizowanie wyników finansowych jednostki w obszarze operacji rachunkowych lub kartowych. Specjalista zajmuje się wydawaniem kart i duplikatów, lub zakładaniem i zamykaniem rachunków, weryfikuje wnioski klientów, odpowiada na ich pytania i służy im pomocą w każdym zakresie, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne, pozyskane na kierunku takim jak finanse i rachunkowość lub podobnym, doświadczenie w pracy w banku, na stanowisku związanym z obsługą rachunków lub kart, zdolności personalne pozwalające na pracę w zespole, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, a przede wszystkim dogłębną wiedzę z zakresu produktów, oferowanych przez bank. Zarobki specjalisty rozpoczynają się zazwyczaj od kwoty 3000 – 4000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać, w zależności od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, czy regionu, w jakim funkcjonuje dany oddział.

Obszar bankowości angażuje niezliczoną ilość stanowisk kierowniczych, wśród których wymienić można choćby kierownika do spraw obsługi kart, obsługi rachunków, obsługi klientów indywidualnych, korporacyjnych, strategicznych, analizy ryzyka kredytowego, czy kontaktów zagranicznych. Niemal każda z osób, zatrudnionych w banku lub jego oddziale regionalnym, na stanowisku o charakterze kierowniczym, zarządza podległym jej zespołem specjalistów, koordynuje jego prace, wyznacza cele na dany okres czasu, opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować wydajność jego pracy, a także uczestniczy czynnie w działaniach związanych z obsługą klientów o szczególnym znaczeniu, lub w nadzwyczaj trudnych przypadkach, reklamacjach, etc. Zarobki kierownika, zatrudnionego w dużym banku wielokrotnie sięgają kwoty 10000 złotych brutto miesięcznie, nieraz także ją przekraczając. Kierownicy otrzymują przeważnie służbowy telefon komórkowy, przenośny komputer, a nawet samochód.

Branża bankowości to bardzo chłonny i przyszłościowy obszar zatrudnienia, wciąż wykazujący znaczące zapotrzebowanie na nowych pracowników, gwarantujący dobre perspektywy rozwoju zawodowego i personalnego, a także stwarzający atrakcyjne warunki finansowe. Dlatego też kierunki ekonomiczne są tak chętnie wybierane przez coraz to kolejnych maturzystów, spośród których znacząca część znajduje później zatrudnienie w bankach i instytucjach finansowych. Studia ekonomiczne można z czystym sumieniem podpisać klasycznym już określeniem „przyszłościowych”.

Praca Finanse bankowość